Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
RODO
Ochrona danych osobowych jest jednym z kluczowych procesów realizowanych przez PV Instalator Polska Grupa PVGE Sp. z o.o. z siedzibą ul. Elektryczna 2, 33 – 100 Tarnów (zwana dalej PVGE). Na bieżąco będziemy informować Państwa o ważnych zmianach w przepisach prawa, w tym o prawach osób, których dane dotyczą. Parlament Europejski opublikował w 2016 roku Rozporządzenie 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych, zwane RODO. Znajduje ono zastosowanie w Unii Europejskiej od 25 maja 2018 roku.

Spis treści

Co to jest RODO?

Kto jest administratorem moich danych osobowych?

Sposób, cel, podstawy prawne oraz czas przetwarzania Twoich danych osobowych.

Zawieranie umów wykonania instalacji fotowoltaicznej oferowanych przez naszą firmę.

Obsługa uprawnień konsumentów, rękojmia i gwarancja.

Obsługa roszczeń.

Formularz kontaktowy.

Newsletter.

Chatbox.

Czy mogę mieć dostęp do swoich danych?

Jak mogę skontaktować się z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych w Spółce?

Kto jest odbiorcą moich danych?

Czy moje dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej?

Jakie uprawnienia mi przysługują?

Do kogo mogę wnieść skargę?

Skąd PVGE ma moje dane osobowe?

Czy PVGE będzie wydawał decyzje w Twojej sprawie w sposób zautomatyzowany?

Czy moje dane osobowe będą podlegały profilowaniu?

Zasady rozpatrywania wniosków dotyczących obsługi praw klienta w zakresie danych osobowych.

Co to jest RODO?
Jest to skrót od Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. RODO wprowadza m. in. nowe prawa osób fizycznych. Jednym z obowiązków administratorów (w tym naszej firmy), którzy przetwarzają dane osobowe jest informowanie osób o przetwarzaniu ich danych osobowych. Poniżej zamieściliśmy informacje dotyczące tego jak przetwarzamy Twoje dane osobowe w związku z usługami, które są dostępne na naszej stronie internetowej www.pvge.pl
Kto jest administratorem moich danych osobowych?
Administratorem Twoich danych osobowych jest PV Instalator Polska Grupa PVGE Sp. z o.o. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą ul. Elektryczna 2, 33 – 100 Tarnów.
W sprawach ochrony danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z PVGE osobiście w Centrali Spółki lub poprzez formularz kontaktowy dostępny na naszej stronie internetowej (pvge.pl/kontakt). Zachęcamy również do kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej rodo@pvge.pl

Sposób, cel, podstawy prawne oraz czas przetwarzania Twoich danych osobowych
Kreator oferty
Celem przetwarzania danych osobowych jest złożenie Tobie oferty na wykonanie instalacji fotowoltaicznej. Tym samym podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda na przetwarzanie danych). W celu złożenia oferty nie potrzebujemy Twoich danych osobowych. Dajemy Ci jednak możliwość podania Twoich danych osobowych jak: imię, numer telefonu lub adres e-mail – kiedy jesteś zdecydowany na otrzymanie oferty zaadresowanej do Ciebie. To Ty nam wskazujesz w jaki sposób mamy się z Tobą skontaktować.

Zawieranie umów wykonania instalacji fotowoltaicznej oferowanych przez naszą firmę
Celem przetwarzania danych osobowych jest zawarcie z Tobą i realizacja umowy na wykonanie instalacji fotowoltaicznej. Tym samym podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (zawarcie umowy).

Na tym etapie będziemy potrzebować Twoim podstawowych danych personalnych, opcjonalnie danych Twojej firmy, danych adresowych oraz numeru telefonu. Dodatkowo będziemy przetwarzać dotyczące Ciebie informacje płatnicze jak numer rachunku bankowego.

Twoje dane będziemy przechowywać przez okres 5 lat od zakończenia roku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy Ordynacja Podatkowa oraz ustawy o podatku od towarów i usług.

Podanie Twoich danych osobowych na tym etapie jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwi zawarcie umowy na wykonanie instalacji fotowoltaicznej.

Obsługa uprawnień konsumentów, rękojmia i gwarancja
Celem przetwarzania danych osobowych jest umożliwienie Tobie korzystania z uprawnień konsumenckich, w tym z rękojmi i gwarancji, która udzielamy na oferowane produkty. Składając reklamacje realizujesz przysługujące Tobie na podstawie zawartej umowy uprawnienia konsumenckie. Tym samym podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (obsługa uprawnień wynikających z zawartej umowy).

Na tym etapie będziemy potrzebować Twoim podstawowych danych personalnych, opcjonalnie danych Twojej firmy, danych adresowych oraz numeru telefonu. W tym miejscu będziemy potrzebować od Ciebie informacji o tym co stanowi podstawę do składania reklamacji.

Dodatkowo będziemy przetwarzać dotyczące Ciebie informacje płatnicze jak numer rachunku bankowego na potrzeby zwrotu zapłaconych środków, w przypadku odstąpienia od umowy.

Twoje dane będziemy przechowywać przez okres 5 lat od zakończenia roku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy Ordynacja Podatkowa oraz ustawy o podatku od towarów i usług.

Podanie Twoich danych osobowych na tym etapie jest dobrowolne, jednak brak ich podania może uniemożliwić lub znacznie utrudnić realizację Twoich praw konsumenckich. Skutkiem tego będzie znaczne utrudnienie obsługi Twoich żądań lub pozostawienie ich bez rozpoznania.

Obsługa roszczeń
Celem przetwarzania danych osobowych jest umożliwienie nam korzystania z uprawnień do ustalenia i dochodzenia roszczeń oraz obrona przed roszczeniami (np. jeżeli nie zapłacisz za wykonanie instalacji fotowoltaicznej). Tym samym podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (uzasadniony interes administratora).

Formularz kontaktowy
Celem przetwarzania danych osobowych jest umożliwienie Tobie kontaktu z naszym Biurem Obsługi Klienta, w każdej sprawie, która dotyczy naszej działalności.

Wysyłając do nas wiadomość będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w postaci: adresu e-mail lub numeru telefonu w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość, miejscowości oraz kodu pocztowego w celu przekazania kontaktu do odpowiedniej oddziału. Tym samym podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora w postaci udzielania odpowiedzi na kierowane wiadomości Klientów lub innych osób).

Jest możliwe, że na tym etapie będziemy potrzebować innych, nie dających się w tym momencie przewidzieć kategorii danych, jakie będą niezbędne do rozpoznania sprawy, którą do nas skierujesz.

Twoje dane będziemy przechowywać przez okres maksymalnie 3 lat.

Podanie Twoich danych osobowych na tym etapie jest dobrowolne, jednak brak ich podania może uniemożliwić obsługę przesłanej wiadomości. Skutkiem tego może być pozostawienie Twojej wiadomości bez rozpoznania.

Newsletter
Celem przetwarzania danych osobowych jest umożliwienie skorzystania przez Ciebie z funkcjonalności naszego serwisu o nazwie „newsletter”, która polega na przesyłaniu Tobie na wskazany adres poczty elektronicznej tzw. informacji handlowych. Na tym etapie będziemy potrzebować jedynie Twojego adresu poczty elektronicznej.

Klikając w przycisk „Wyślij” po podaniu wymaganych danych osobowych na naszej stronie internetowej www.pvge.pl wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz na otrzymywanie informacji handlowych. Tym samym podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda wyrażona poprzez wyraźne działanie potwierdzające, tj. poprzez naciśnięcie przycisku „Wyślij”).

Obowiązujące od 04.05.2019 r. przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną wymagają aby zgoda na otrzymanie informacji handlowych (m.in. w ramach newslettera) spełniała wymagania określone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Oznacza to, że podając swój adres e-mail oraz naciskając przycisk „Wyślij” wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, w związku z czym będziemy mogli przesyłać Tobie informacje handlowe w ramach usługi newsletter. Twoja zgoda nie ma charakteru pisemnego oświadczenia (tradycyjnej zgody), a przybiera formę wyraźnego działania potwierdzającego.

Pamiętaj, że zawsze posiadasz uprawnienie do cofnięcia zgody udzielonej na przetwarzanie danych (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

Twoje dane będziemy przechowywać do momentu wypisania się przez Ciebie z usługi newsletter. Wypisanie się z usługi – tym samym wycofanie udzielonej zgody – jest możliwe poprzez kliknięcie linku „Wypisz mnie z newslettera”, który znajduje się na końcu każdej przesyłanej przez nas wiadomości o charakterze informacji handlowej lub korzystając z formularza kontaktowego.

Podanie Twoich danych osobowych na tym etapie jest dobrowolne, jednak brak ich podania może uniemożliwić realizację usługi newsletter. Skutkiem tego będzie brak możliwości otrzymania informacji w ramach usługi newsletter.

Chatbox
Celem przetwarzania danych osobowych jest umożliwienie Tobie kontaktu z naszym Biurem Obsługi Klienta w każdej sprawie, która dotyczy naszej działalności.

Wysyłając do nas wiadomość będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, które wskazałeś w tej wiadomości. Tym samym podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora w postaci udzielania odpowiedzi na kierowane wiadomości Klientów lub innych osób).

Jest możliwe, że na tym etapie będziemy potrzebować innych, nie dających się w tym momencie przewidzieć kategorii danych, jakie będą niezbędne do rozpoznania sprawy, którą do nas skierujesz.

Twoje dane będziemy przechowywać przez okres maksymalnie 3 lat.

Podanie Twoich danych osobowych na tym etapie jest dobrowolne, jednak brak ich podania może uniemożliwić obsługę przesłanej wiadomości. Skutkiem tego może być pozostawienie Twojej wiadomości bez rozpoznania.

Chatbox jest narzędziem dostarczanym przez amerykański podmiot tawk.to. Przekazanie wskazanych przez Ciebie danych odbywa się na podstawie zawartych przez PVGE oraz tawk.to standardowych klauzul umownych.

Czy mogę mieć dostęp do swoich danych?
Tak. Mogą Państwo mieć pełen dostęp do swoich danych osobowych. Mogą Państwo również zarządzać swoimi zgodami na przetwarzanie danych osobowych, w tym zgodami marketingowymi. Dostęp do danych jest możliwy kiedy skontaktujesz się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: rodo@pvge.pl
Jak mogę skontaktować się z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych w Spółce?
Z osobą odpowiedzialną w Spółce za ochronę danych osobowych w PVGE możesz skontaktować się pod adresem poczty elektronicznej: rodo@pvge.pl
Kto jest odbiorcą moich danych?
Twoje dane osobowe, które przetwarzamy dla celów opisanych wyżej mogą być przekazywane odbiorcom danych wykonującym usługi na rzecz PVGE, podmiotom, którym PVGE powierzyła do przetwarzania dane osobowe na podstawie umów oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. W szczególności będą nimi:
Współpracujące z nami kancelarie prawnicze w zakresie rozpoznawania reklamacji, które możesz nam zgłosić;
Podwykonawcy;
Firmy transportowe realizujące dostawy zamówiony towarów i produktów.
Czy moje dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej?
Dane mogą być przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy jedynie w przypadku wpisania danych w chatbox, które jest narzędziem dostarczanym przez amerykański podmiot tawk.to. Przekazanie takich danych odbywa się na podstawie zawartych przez PVGE oraz tawk.to standardowych klauzul umownych.
Jakie uprawnienia mi przysługują?
W związku z przetwarzaniem przez PVGE danych osobowych przysługuje Tobie uprawnienia na zasadach określonych w RODO do:
dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO),
sprostowania danych (art. 16. RODO),
usunięcia danych (art. 17 RODO),
ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
przenoszenia danych (art. 20 RODO),
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),
prawo do niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym profilowania (art. 22 RODO).
Do kogo mogę wnieść skargę?
W przypadkach uznania, iż przetwarzanie Twoich danych narusza przepisy RODO przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa (kancelaria@uodo.gov.pl)
Skąd PVGE ma moje dane osobowe?
Źródłem Twoich danych osobowych są formularze wnioskowe oraz umowy zawarte z PVGE, natomiast w przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osób, których dane dotyczą, źródłem danych są osoby trzecie. Wówczas PVGE ma obowiązek poinformować Państwa o źródle pozyskania ich danych.
Czy PVGE będzie wydawał decyzje w Twojej sprawie w sposób zautomatyzowany?
Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
Czy moje dane osobowe będą podlegały profilowaniu?
Twoje dane nie będą podlegały profilowaniu.
Zasady rozpatrywania wniosków dotyczących obsługi praw klienta w zakresie danych osobowych
Nasz Klient (osoba fizyczna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, spółka cywilna, spółka partnerska, spółka jawna) jest uprawniony do złożenia wniosku w zakresie obsługi praw wynikających z RODO, a PVGE zobowiązana jest do jego rozpatrzenia według poniższych zasad:

Klient może zgłosić wniosek do PVGE w każdej chwili, poczynając od 25 maja 2019 r.

PVGE rozpatruje wniosek złożony przez Klienta lub osobę działającą w jego imieniu:

w ciągu miesiąca, licząc od dnia otrzymania żądania,
w przypadku, gdy żądanie lub liczba żądań Klienta ma skomplikowany charakter, termin udzielenia odpowiedzi może zostać wydłużony o kolejne dwa miesiące; w terminie miesiąca od otrzymania żądania, Inspektor ochrony danych poinformuje Klienta listownie o przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia,
w przypadku niepodjęcia działań w związku z żądaniem Klienta, PVGE niezwłocznie – najpóźniej w ciągu miesiąca od otrzymania żądania, poinformuje Klienta listownie o powodach nieodjęcia działań oraz możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.
Klient może złożyć wniosek o realizację swoich praw i wolności. Wniosek Klienta powinien zawierać dane adresowe oraz rodzaj i szczegóły żądania.
Klient może złożyć wniosek za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres rodo@pvge.pl
4. Bieg terminu rozpatrywania wniosku rozpoczyna się od dnia otrzymania przez PVGE żądania Klienta.
5. Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji w przypadku niedotrzymania terminu udzielenia odpowiedzi przez PVGE.
PVGE udziela Klientowi odpowiedzi na złożony wniosek za pośrednictwem poczty elektronicznej.
7. PVGE nie pobiera żadnych opłat i prowizji za przyjęcie i rozpatrzenie pierwszego wniosku. Co następnych wniosków zastosowanie znajdują przepisy RODO.
Właściwym dla PVGE organem nadzoru w zakresie danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W przypadku pytań dotyczących wniosku prosimy o kontakt z PVGE pod adresem e-mail: rodo@pvge.pl

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.)

Klauzule i umowy do pobrania:
Klauzula informacyjna do umowy o działalność Agencyjną PV Instalator Polska Grupa PVGE w ramach sieci PV Instalator Polska Grupa PVGE – Pobierz

Klauzula informacyjna do umów na dostawę i montaż elektrowni fotowoltaicznej – Pobierz

Klauzula informacyjna – Rekrutacja – Pobierz